REGULAMIN

Regulamin Salonu Kosmetycznego 

B.Beauty – Aesthetic Kosmetology Center ul. Hartmana 4 / 2UWrocław – Leśnica 

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i moje, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych   salonie przed przystąpieniem do korzystania z nich .

Salon Kosmetyczny 

B.Beauty – Aesthetic Kosmetology Center powiązany ze stroną internetową: 

Klienci Salonu Kosmetycznego są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.

Skorzystanie z oferty Salonu Kosmetycznego B.Beauty – Aesthetic Kosmetology Center oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

§ 1. Świadczenie usług

 1.  Salon Kosmetyczny B.Beauty – Aesthetic Kosmetology Center świadczy usługi przy ul. Hartmana 4/2U we Wrocławiu.
 2. Zmiany w godzinach otwarcia salonu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od nas: absencji pracownika lub losowych (typu: brak prądu, wody, gazu ).

§ 2. Umawianie na wizyty

 1. Prosimy o szczegółowe planowanie swojej wizyty tj. zabiegu głównego i towarzyszących mu drobnych usług takich jak: depilacja wąsika, regulacja brwi, depilacja pach, henna, ściągnięcie hybrydy i inne. Spełnimy chętnie wszystkie życzenia pod warunkiem, że będziemy mieć wystarczającą ilość czasu, aby następny klient nie musiał czekać. Na wizycie wykonujemy tylko zaplanowane usługi i obsługujemy tylko zapisane osoby.
 2. Wszystkie zapisy w Salonie 

B.Beauty – Aesthetic Kosmetology Center potwierdzane są dwukrotnie:

 • a. pierwsze potwierdzenie: 

w dniu zapisu poprzez otrzymanie SMS  

z potwierdzeniem rejestracji wizyty. 

 • b. drugie potwierdzenie: 

otrzymają Państwo  od nas SMS dzień przed zabiegiem, na którego należy odpowiedzieć i potwierdzić swoją wizytę. Jeśli nie otrzymamy potwierdzenia traktujemy ją jako wizytę która się odbedzie. 

§ 3. Punktualne rozpoczynanie zabiegów

W Salonie B.Beauty – Aesthetic Kosmetology Center  obowiązuje plan pracy oparty o grafik. 

Prosimy o przybycie 5-10 minut wcześniej, aby móc przygotować się do zaplanowanego zabiegu: aby wypełnić kartę, skorzystać z toalety itp….

Klienci umawiani są na konkretne godziny, prosimy o punktualność.

 1. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, to maksymalnie 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, a jego koszt to 100 % ceny. Spóźnianie klienta nie może przesuwać czasu następnego zabiegu. O spóźnieniu prosimy informować telefonicznie lub SMS  niezwłocznie przed planowaną godziną rozpoczęcia zabiegu.
 2. W przypadku znacznego spóźnienia (powyżej 30 minut) klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu w danym dniu i ustaleniem nowego terminu.
 3. W wyjątkowych sytuacjach obsługa w Salonie  dopuszcza okres oczekiwania klienta w poczekalni do 15 minut.

§ 4. Odwoływanie wizyt i nieprzychodzenie na umówiony termin

 1. W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Salon nie później niż 48 h przed planowaną wizytą. Na liście rezerwowej oczekują osoby, które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, pod warunkiem, że ich również odpowiednio wcześniej powiadomimy.
 2. Osoby, które nie szanują naszej pracy i naszego czasu, tracą przywileje zapisów priorytetowych lub zapisów w nadgodzinach kosmetologów. Trzykrotne niezastosowanie się do powyższych zasad skutkuje skreśleniem z listy klientów i odmówieniem wykonania usług w Salonie B.Beauty – Aesthetic Kosmetology Center lub opłatę z góry za zabieg przy jego rezerwacji. 

§ 5. Karnety na zabiegi: 

 1. W razie rezygnacji z wizyty (karnet) należy powiadomić obsługę Salonu nie później niż 48h przed planowaną wizytą.
 2. W razie braku odwołania z wyprzedzeniem, wizyta (z karnetu) jest automatycznie ściągnięta i traktowana jako wizyta, która się odbyła i przepada.
 3. Każdy karnet ważny jest 60 dni od daty zakupu.

§ 6. Wizyty w towarzystwie

 1. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt.
 2. Na terenie salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
 3. Prosimy nie przychodzić na wizytę z małym dzieckiem, które może zakłócić ciszę i relaks innych klientów oraz pracujących w skupieniu kosmetologów. W Salonie znajdują się urządzenia i substancje niebezpieczne dla dzieci. Nie ponosimy odpowiedzialności za pozostawienie dzieci bez opieki w salonie.
 4.  Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie.
 5. Klientka bądź klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia w Salonie B.Beauty – Aesthetic Kosmetology Center .
 6. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach bez nadzoru.

 

§ 8. Formularze, kartoteki i poufność informacji

 1. Salon B.Beauty – Aesthetic Kosmetology Center działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
 4. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Osoby pracujące w Salonie posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
 5. Formami kontaktu z Salonem są:
 • a. numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 796049312 lub 506429544
 • b. adres e-mail: [email protected]
 • c. fanpage: FACEBOOK: https://www.facebook.com/centrumspabbeauty/
 • INSTAGRAM: https://www.instagram.com/spa_i_medycyna_estetyczna

6. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. 

§9. Bony, vouchery, zaproszenia

 1. Bony, vouchery i zaproszenia dostępne w Salonie są wydawane na określony czas i dla konkretnej osoby, przypisane do systemu komputerowego i niewykorzystane zostają automatycznie anulowane wraz z końcem ważności.
 2. Nie ma możliwości wykorzystania bądź przywrócenia bonu, vouchera lub zaproszenia, kiedy straci on swoją ważność.
 3. Bony, vouchery i zaproszenia nie mogą być wymienione na gotówkę.
 4. Bony, vouchery i zaproszenia mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 5. Bony, vouchery, zaproszenia nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
 6. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do kuponu, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość kuponu.
 7. Bony, vouchery, zaproszenia można wymienić na inne wybrane usługi z naszego cennika do kwoty odpowiadającej kwocie zakupu bonu, vouchera, zaproszenia.
 8. Integralną częścią bonów upominkowych jest niniejszy regulamin, podczas składania zamówienia kupujący oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości .

§ 10. Reklamacje

 1. W przypadku niezadowolenia z naszych usług bardzo prosimy o poinformowanie  Salonu , abyśmy mogli naprawić sytuację.
 2. Bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze działania i oferujemy jakość usługi na najwyższym poziomie.
 3. Klienci powinni zgłaszać reklamację niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, nie później niż do 3 dni od wykonania zabiegu.
 4. Klienci wykonujący manicure/pedicure mogą zgłaszać reklamację do 5 dni, po tym terminie nie zostanie ona uwzględniona.
 5. Wszelkie reklamacje należy składać w recepcji salonu osobiście lub telefonicznie. Dopuszcza się złożenie reklamacji  e-mailem.
 6. Każda reklamacja pisemna jest rozstrzygana w terminie do 30 dni.
 7. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11. Lista rezerwowa

 1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
 3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Salonu o niemożliwości pojawienia się na wizycie. 

Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

§12. Zamawianie i odbiór kosmetyków

 1. Zamówione kosmetyki czekają na Państwa 10 dni lub do zgłoszonego przez Państwa dnia odbioru, przy zamówieniu kosmetyków pobieramy zaliczkę 30% wartości ceny.
 2. Produkty, które nie zostaną przez Państwa odebrane trafiają na półkę i mogą być zakupione przez inne osoby, a wpłacona zaliczka przepada.
 3. Produkty dostępne na półce nie mogą być rezerwowane na dłużej niż 1 dzień.
 4. Nie przyjmujemy zwrotów kosmetyków.

§13. Standard obsługi

 1. Wszystkie procedury, zapisy oraz obsługa przed, w trakcie i po zabiegu prowadzone są z najwyższą starannością o komfort i bezpieczeństwo klienta.
 2. W Salonie  zapewniamy:
 • a. bezpieczny atestowany i serwisowany sprzęt i urządzenia,
 • b. zdezynfekowane powierzchnie i sterylne narzędzia zabiegowe,
 • c. profesjonalny dobór pielęgnacji domowej dla intensyfikacji efektów zabiegów,
 • d. ściśle wyselekcjonowany i wykształcony personel,
 • f. atmosferę bezpieczeństwa i opieki,
 • g. pełną dyskrecję i wysoką kulturę osobistą pracowników,
 • j. dowolną formę płatności: gotówka, przelew, przedpłata, płatność blik,
 • k. pełną odpowiedzialność za nasze działania zabiegowe,
 • l. szacunek i spełnianie Państwa niestandardowych życzeń – oczywiście w miarę możliwości.

§14. Zmiany w Regulaminie

 1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej :https://bbeautywroclaw.pl/   Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2.  Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
 3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 4. Wszystkie osoby przebywające w Salonie Kosmetycznym zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu Kosmetycznego za przeprowadzony zabieg.
 6. W razie wątpliwości co do zdrowia klienta pracownik może odmówić wykonania zabiegu.
 7. Salon nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020r. i obowiązuje do odwołania.

*Akcja Wiosna w B.Beauty dla stałych Klientów ważne do 30.05.23r. – Oferta Dotyczy Pakietów zabiegowych od trzech w górę . Zapraszamy serdecznie okaż Swój SMS z Voucherem Podarunkowym aby otrzymać rabat. Promocje się nie łączą.